Lääkejäte

Käyttämättömien lääkkeiden palauttaminen apteekkiin

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät kuten ohjetarrat.
  • Tuo lääkkeen apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
  • Tabletit ja kapselit voit palauttaa purkeissaan tai irrallisina läpinäkyvässä muovipussissa. Läpipainopakkauksissa olevat pillerit saa tuoda sellaisenaan apteekkiin.
  • Palauta lääkevoiteet ja nestemäiset lääkkeet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Betadine- ja Jodix-valmisteet.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Apteekki ottaa vastaan ainoastaa lääkejätteitä ja elohopeaa sisältivä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja yms.)

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry. 5.4.2013 (päivitetty 21.5.2015)